loading...

Chúng tôi cùng xây dựng và  tiếp cận toàn cầu với khách hàng . Vì vậy, Tùy theo yêu cầu để luôn luôn cải tiến và tối ưu hóa sự phát triển trong chăn nuôi của bạn. Chúng tôi đề xuất hàng loạt các chương trình  huấn luyện  cho   đội nhóm và khách hàng của bạn.:

  • Những thông tin kỹ thuật  dựa trên nền tảng dinh dưỡng và quản lý trang trại trong tất cả các chuyên ngành nông nghiệp.  vật nuôi .
  • Những đào tạo công nghiệp  để tối ưu hóa quá trình sản xuất thức ăn , cải thiện chất lượng thức ăn và phát triển các dự án công nghiệp hóa.
  • Những thông tin thương mại   dành cho lực lượng bán hàng để đẩy mạnh các hoạt động và quảng bá sản phẩm của bạn trên thị trường.
  • Hướng dẫn để quản lý chất lượng sản phẩm và   Công cụ phân tích NIR  trong phòng thí nghiệm và nhân viên kỹ thuật.
  • Huấn luyện về Marketing   để chuẩn bị ra mắt các ưu đãi mới và khác biệt với đối thủ cạnh tranh và tăng thêm giá trị của sản phẩm.

Đây là những chương trình chuyên biệt và được xây dựng dựa trên các mục tiêu và chất lượng công nhân của bạn.