loading...

Hiệu quả thức ăn của bạn liên kết rất mạnh mẽ đến việc quản lý trang trại, đó là lý do vì sao WISIUM cung cấp cho bạn những hỗ trợ kỹ thuật riêng biệt  trong trang trại và giám sát hiệu suất tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo mang đến cho bạn và khách hàng của bạn có hiệu quả kinh tế tốt nhất

Chúng tôi cũng quan tâm về điều kiện vệ sinh của trang trại và đề xuất cho bạn chương trình quản lý rác thải hữu hiệu cho vật nuôi và chủ sỡ hữu nhà máy, đặc biệt chỉ định cho những vật nuôi non như heo con, gà con và bê. Bởi vì những giờ đầu tiên của sự bắt đầu cuộc sống thì rất cần thiết nhưng cũng là giai đoạn quan trọng cho con non, Wisium đã phát triển giải pháp tối ưu PURlite.

Như là một chuyên gia về dinh dưỡng thì vẫn chưa đủ để đảm bảo cho ra hiệu suất và kinh tế tốt nhất đến với khách hàng, chúng tôi đồng hàng với người chăn nuôi tại địa phương để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt và giám sát hiệu suất thực hiện.

Chúng tôi xác định một số vấn đề trong chăn nuôi

Các chuyên gia WISIUM tổ chức các phân tích về thị trường mục tiêu, tập trung vào các vấn đề như tỉ lệ sống, nguồn gen, giá cả và tăng trọng bình quân. Họ cũng thực hiện các chuyến thăm tại chỗ để xác định bất kỳ vấn đề nào (tòa nhà, điều kiện môi trường, thông gió, thiết bị, v.v.) và các rủi ro liên quan.

Bất kỳ vấn đề nào được xác định, có tính đến các yêu cầu thị trường, sử dụng các công cụ phân tích đặc biệt bao gồm các chỉ số hiệu suất và tiêu chí chất lượng.

Chúng tôi xác nhận những nơi cần cải thiện

Theo như nhu cầu, môi trường trang trại cũng như điều kiện thị trường chúng tôi xác nhận những khu vực cần cải thiện trong dinh dưỡng và quản lý trang trại.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi

Các chuyên gia WISIUM cung cấp một hỗ trợ kỹ thuật tại trại với các vấn đề thường gặp cũng như các vấn đề cụ thể, dựa trên những khu vực được xác định trước đó để cải thiện. Một kế hoạch hành động được đặt tại nơi cần cải thiện tại một giai đoạn cụ thể trong nhu cầu để đạt được những mục tiêu như mong đợi.