loading...

Các giải pháp công nghệ số (digital )và những trang trại thông minh đang trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của người chăn nuôi gia súc gia cầm với những mục tiêu liên hệ và quản lý các ứng dụng và các hỗ trợ các công cụ hỗ trợ. WISIUM áp dụng tiếp cận năng động này mang đến các chuyên môn dinh dưỡng động vật thông qua công nghệ số và do đó cho phép khách hàng thừa hưởng những lợi ích từ nó.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ WISIUM

WISIUM bổ sung vào chuyên môn dinh dưỡng của mình một loạt các ứng dụng digital, do đó sản phẩm và dịch vụ khác của nó. Các khuyến nghị các công cụ chế độ ăn uống , hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng điện thoại cho phép bạn tối ưu hóa những lời khuyên dinh dưỡng nhờ vào các giải pháp tối ưu hóa rằng cho phép kiểm toán, chẩn đoán và phân tích kinh tế thực hành trang trại cho tất cả các loài.

Ứng dụng công nghệ số thích ứng với những thách thức trong chăn nuôi.

Cho ăn chính xác: WISIUM đề xuất các Ứng dụng công nghệ số với mục đích tối ưu hóa hiệu suất dinh dưỡng tư vấn về chế độ ăn uống và thành phần chương trình dinh dưỡng. Nhờ các phương trình ma trận và cơ sở dữ liệu của chúng tôi được cập nhật thường xuyên, và điều này trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên phù hợp với nhu cầu của gia súc và cho các mục tiêu của người chăn nuôi.

Tăng cường chuyên môn :mỗi ngày , bạn luôn phải đưa ra quyết định theo như nhiều thực tế hoặc nhiều dữ liệu hoặc mức độ sẵn có của trang trại. Những ứng dung của chúng tôi thu thập và phân tích về trang trại, dữ liệu về đàn và vật nuôi và đề xuấtcác chuyển đoán dựa trên vấn để và mức độ kỳ vọng vào sự tăng trưởng hoặc chất lượng.

LÀM SAO ĐỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ CỦA CHÚNG TÔI ?

Dựa trên các ứng dung , Các chuyên gia dinh dưỡng cũng giống như là người chăn nuôi có thể hưởng lợi từ việc truy cập cá nhân hóa cho phép thu thập, kiểm soát và phân tích dữ liệu quan trọng thiết yếu trong quá trình ra quyết định.

Các ứng dụng công nghệ số của WISIUM có sẵn dưới các điều kiện khác nhau và đã được hỗ trợ bởi những người dùng thử WISIUM , bởi bộ phận trợ giúp người dùng có sẵn trực tuyến và qua điện thoại và bằng khả năng cung cấp sửa chữa và nâng cấp bảo trì.

Có sẵn trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, có hoặc không có kết nối internet.Ứng dụng Kỹ thuật số của chúng tôi sẽ đáp ứng mong đợi và nhu cầu của bạn. Hoàn thành mẫu liên hệ dưới đây để hỏi thêm thông tin về ưu đãi của chúng tôi.