loading...

Dinh dưỡng đặc biệt là những sản phẩm chuyên biệt để trả lợi những thử thách kỹ thuật trong một giai đoạn cụ thể trong chăn nuôi .Chúng có thể được kết hợp trong thức ăn hoặc được sử dụng trong thức ăn hàng đầu. Đặc sản dinh dưỡng của chúng tôi là kết quả của bí quyết dinh dưỡng của chúng tôi và với một thành phần cụ thể, có một hoặc nhiều chức năng như ảnh hưởng tích cực đến sản xuất, sức khỏe của động vật, đặc tính của sản phẩm động vật và hậu quả môi trường của sản xuất động vật .

Wisium Dinh dưỡng đặc biệt bao gồm nhiều loại vấn đề sản xuất. Chúng tôi đã phát triển các giải pháp cụ thể để trả lời các vấn đề hàng ngày của bạn như :

  • Chất lượng vỏ trứng
  • Sức khỏe và tính toàn vẹn của ruột ở gia cầm và gia súc.
  • Bảo vệ gan ở gia cầm và gia súc.
  • Sốc nhiệt trong chăn nuôi gia cầm.
  • Phục hồi sức khỏe cho bê con.
  • Cân bằng năng lượng tiêu cực trong sản xuất sữa.
  • Khả năng sinh sản của heo.
  • Sản xuất sữa trong sản xuất lợn và gia súc.
  • Chất dinh dưỡng sai lệch với mục đích phi sản xuất trong chăn nuôi gia cầm, heo và gia súc.

Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp để nâng cao hiệu suất của bạn để khám phá ở đây !