loading...

Premix là hỗn hợp phức tạp của vitamin, khoáng chất, nguyên tố vi lượng và các chất phụ gia dinh dưỡng khác (trung bình 25 nguyên liệu thô) để kết hợp trong thức ăn từ 0,2 đến 2% (hỗn hợp vi lượng) hoặc từ 2% đến 8% (hỗn hợp vĩ mô, bao gồm protein , muối, axit amin).

Kinh nghiệm lâu dài của chúng tôi về dinh dưỡng động vật phụ thuộc vào mạng lưới R & D toàn cầu và 60 năm nghiên cứu khoa học. Chúng tôi có sự hiện diện công nghiệp toàn cầu (19 nhà máy trộn sẵn) và 30.000.000 tấn thức ăn được sản xuất với các sản phẩm của chúng tôi mỗi năm.

Premix WISIUM được công thức tùy thuộc vào mỗi nhu cầu riêng biệt của vật nuôi.Chúng tôi phát triển và sản xuất những premix chuyên biệt tùy theo điều kiện của từng địa phương ( mục tiêu, nguyên liệu thô, điều kiện vệ sinh môi trường… ). Chúng tôi tối ưu hóa các cách  tiếp cận và giải pháp để đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của từng khách hàng.

Chúng tôi nghiêm ngặt lựa chọn các thành phần nguyên liệu để làm công thức phối trộn dựa vào kế hoạch kiểm soát nội bộ . Chúng tôi kiểm soát chất lượng dinh dưỡng và sự ổn định của hỗn hợp trộn trộn. Và chúng tôi có khả năng cung cấp cho bạn những giải pháp chất lượng cao.