loading...

Wisium là một thương hiệu quốc tế của doanh nghiệp dịch vụ trộn sẵn, một công ty hàng đầu toàn cầu về dinh dưỡng và sức khỏe động vật trong hơn 60 năm. Wisium hoạt động tại hơn 50 quốc gia và tập hợp 400 chuyên gia, bao gồm 140 nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên cống hiến cho sự đổi mới.
Wisium là một chuyên gia về dinh dưỡng động vật đa loài.