loading...

Các chuyên gia WISIUM có cách tiếp cận quốc tế về quản lý gà đẻ và trứng để trở thành đối tác của bạn trong suốt quá trình chăn nuôi gà đẻ trứng từ giai đoạn gà con 1 ngày tuổi đến giai đoạn sản xuất trứng.

  • Chúng tôi luôn chú ý đến chất lượng thức ăn ở những giai đoạn đầu tiên của chăn nuôi gà đẻ đề xuất những giải pháp phù hợp để trả lời những thách thức trong những giai đoạn đầu đầy rủi ro. Dinh dưỡng cho gà 1 ngày tuổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gà đẻ.
  • Chúng tôi tập trung vào  chất lượng trứng bao gổm chất lượng vỏ trứng, kích thước trứng, độ dày lòng trắng và màu sắc lòng đỏ.Chúng tôi đề xuất phương pháp chất lượng toàn cầu để mang đến hiệu quả kinh tế và sự hài lòng của khách hàng tốt nhất.
  • Chúng tôi là đổi tác của bạn để cùng nhau cải thiện lợi nhuận bằng cách tăng cường năng suất đẻ trứng và kéo dài thời gian đẻ của gà đẻ. đồng hành cùng bạn để giúp bạn có chi phi thức ăn thấp hơn bằng cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR). .
  • Là đối tác của bạn, Chuyên gia Wisium cung cấp cho bạn một hỗ trợ tối ưu thông qua các dịch vụ kỹ thuật . Một hỗ trợ tận tâm trong việc sản xuất thức ăn ở mọi giai đoạn trong  đời sống gà đẻ   và ứng dụng đến mô hình sản xuất trứng của bạn hoặc một trong những đối tác của bạn.

VƯỢT QUA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHĂN NUÔI GÀ LẤY TRỨNG THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GÀ ĐẺ CỦA CHÚNG TÔI:

Nhiều hơn một giải pháp sản phẩm,  CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG GÀ ĐẺ  của chúng tôi là một mối quan hệ đối tác tối ưu có khả năng cải thiện chất lượng trứng. Kết quả chất lượng làm giảm đi số lượng trứng bị loại bỏ, sự tối ưu hóa kích thước trứng theo nhu cầu của thị trường, trứng với màu sắc lòng đỏ lý tưởng và độ dày lòng trắng trứng tối ưu. Những chuyên gia của chúng tôi có khả năng đo lường sự phát triển của trang trại dựa trên chất lượng trứng và xác định các nguồn cải tiến để đạt được những thách thức trong chăn nuôi gà đẻ trứng.

Theo như dự án và nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể cung cấp một câu trả lời cho riêng bạn :

Sản phẩm cho vật nuôi

Premixes

Chương trình chuyên biệt cho vật nuôi

Chất lượng trứng