loading...

Các chuyên gia của Wisium có cách tiếp cận toàn cầu về chăn nuôi heo để trở thành đối tác của bạn trong tất cả các bước sản xuất, từ giai đoạn heo con đến lò mổ

  • Chúng tôi tập trung vào chất lượng thức ăn sử dụng trong những tuần đầu tiên của heo con. Giai đoạn này là một giai đoạn ngắn quyết định sự phát triển sau này của heo.
  • Chúng tôi là đối tác của bạn trong lĩnh vực chăn nuôi để cải thiện mức sinh và tỷ lệ sinh sản ,sản xuất sữa và sức khỏe đường ruột ở cả heo con và heo nái.
  • Chúng tôi cũng tập trung vào giai đoạn heo thịt , chú ý đến tăng lượng thức ăn, tăng trưởng,tăng trọng .Tỷ lệ chuyển đổi của thức ăn và chất lượng thịt cũng như tăng cường sức khỏe đường ruột.

Là đối tác của bạn, các chuyên gia của Wisium cung cấp cho bạn một hỗ trợ chuyên biệt như là  các dịch vụ kỹ thuật. Một hỗ trợ chuyên dụng về sản xuất thức ăn của bạn cho mọi giai đoạn của cuộc sống của lợn và thích nghi với mô hình sản xuất thịt của bạn hoặc với một trong những đối tác của bạn.

ĐẦU TƯ VÀO HEO CON VÀ TỐI ĐA HIỆU SUẤT VỚI CHƯƠNG TRÌNH HEO CON CỦA CHÚNG TÔI:

Không chỉ là một giải pháp sản phẩm, chương trình WEAN UP của chúng tôi là một quan hệ đối tác chuyên biệt có thể cải thiện hiệu suất chăn nuôi heo của bạn. Một cách tiếp cận tuần tự đáp ứng những thách thức  khi nuôi heo con càng gần càng tốt để cho phép bạn đầu tư thông minh vào đúng thời điểm. Chương trình đảm bảo an toàn tiêu hóa bằng cách giảm nguy cơ tiêu chảy và tỷ lệ tử vong. Các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để có thể ăn được, để cải thiện lượng thức ăn và chuẩn bị ruột heo để thúc đẩy sự tăng trưởng suốt đời của nó.

Theo dự án và nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một câu trả lời dành riêng:

Sản phẩm cho vật nuôi

Carrefour_Page_Brands_PURlite

PURlite

Chương trình chuyên biệt cho vật nuôi

Carrefour_Page_Concepts_WeanUp

Wean Up