loading...

Wisium đề xuất hàng loạt các sản phẩm đi từ hỗn hợp phức tạp của vitamin, khoáng chất, nguyên tố vi lượng và phụ gia khác (trung bình 25 nguyên liệu thô) để kết hợp trong thức ăn thông qua thức ăn kỹ thuật cao thích nghi với cuộc sống sớm để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu và an toàn tiêu hóa. Không quên kết hợp các sản phẩm mix chuyên biệt hoặc phụ gia để đối phó với các thách thức kỹ thuật, có một hoặc nhiều chức năng…

Liên hệ Wisium