loading...

T5X: MỘT SẢN PHẨM ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO VỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC

Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực của độc tố nấm mốc đến sự tăng trưởng của vật nuôi, những sự đầu tư của WISIUM bắt đầu với nguyên liệu thô và kết thúc với vật nuôi.giống như mỗi nguyên liệu thô có thể là nguồn gây ô nhiễm, những tiếp cận tổng quát bắt đầu với các phân tích chuyên biệt.  Những thực tế thành công đầu tiên của việc phân tích độc tố nấm mốc là dùng mẫu thử đúng nguyên liệu tại đúng thời điểm để có một sự thấu hiểu toàn diện về ô nhiễm toàn cầu, thông qua kế hoạch kiểm soát chất lượng chuyên biệt và chi tiết.Thực hiện tiến trình này cần có kiến thức chuyên ngành và dựa vào thực tế tình hình của mỗi nhà máy thức ăn chăn nuôi. Thứ hai đó là sự lựa chọn mẫu thử nghiệm và loại phân tích, với những  bộ công cụ phân tích nhanh và rộng (48 loại độc tố nấm mốc ).

WISIUM cung cấp cho bạn một gói dịch vụ đầy đủ bao gồm kế hoạch kiểm soát chất lượng chuyên biệt , phân tích, hỗ trợ kỹ thuật và công cụ điều chỉnh Mycowatch , bao gồm cả sản phẩm cao cấp : T5X

T5X hoạt động liên kết với vật nuôi

Nhiều hơn một chất kết dính độc tố, T5X là kết quả của 20 năm phát triển trên 11 trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới, T5X là sức mạnh kết hợp với vật nuôi dựa vào 3 hoạt động chính :

#1

Liên kết để bắt được độc tố nấm mốc

#2

Tăng cường sản xuất enzim giải độc tự nhiên

#3

Tăng cường hệ thống trao đổi chất

T5X, sản phẩm tân tiến nhất để bảo đảm hiệu suất chăn nuôi của bạn .

ỨNG DỤNG Mycowatch® , ĐẦU TƯ ĐÚNG LÚC, ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Kết quả phân tích là những bước đi đầu tiên để nhận biết rủi ro độc tố nấm mốc. Để đi xa hơn và đánh giá được các kết quả phân tích độc tố nấm mốc, Wisium đã phát triển ứng dụng Mycowatch® .

Ứng dụng cho phép bạn đánh giá rủi ro gây ra độc tố nấm mốc ( từ thấp đến nghiêm trọng) dựa trên mức độ nhiễm độc tố và từng loài. Từ đó, Ứng dụng sẽ cho lời khuyên hợp lý nhất về hàm lượng T5X cần được sử dụng trong các tình huống đó.

Mycowatch® là công cụ đáng tin cậy và dễ dàng sử dụng giúp bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độc tố nấm mốc một cách chính xác .

Hãy tải ứng dụng miễn phí tại    Google Play Store and Apple Store

Khám phá ứng dung Mycowatch® trong video:

YouTube video

T5X  hiện tại đã có mặt ở hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về T5X !