loading...

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

LÂU DÀI & ĐẢM BẢO

LINH HOẠT& THÍCH ỨNG

TIN TƯỞNG

CAM KẾT VÀ CÁCH TIẾP CẬN

Thị trường đang trong quá trình phát triển không ngừng, ngày càng trở nên thách thức hơn mỗi ngày

Với sự gia tăng dân số, nhu cầu ngày càng tăng.

Bạn không phải lúc nào cũng có thời gian, nguồn lực hoặc chuyên môn nội bộ để tổ chức cải tiến liên tục công việc kinh doanh của bạn hoặc tìm cách phát triển mới.

Wisium mang đến niềm đam mê & chuyên môn để giúp bạn tạo ra giá trị ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp kinh doanh của bạn .Theo những thách thức của bạn, chúng tôi cung cấp giải pháp.

YouTube video

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

KINH NGHIỆM: Sử dụng chuyên môn để tạo ra thế mạnh cạnh tranh

Chúng tôi thách thức kết quả của bạn và cải thiện quy trình công nghiệp của bạn, nhờ:

– 60 năm kinh nghiệm của chúng tôi về dinh dưỡng và chuyên môn công nghiệp có được từ chuyên môn vững vàng trong tất cả các khía cạnh của quản lý sản xuất: dinh dưỡng động vật, công thức, kiểm soát chất lượng, phân tích phòng thí nghiệm, hỗ trợ công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật tại trang trại.

– Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong một thị trường đầy thách thức đã mang đến cho các chuyên gia của chúng tôi một lợi thế cạnh tranh thực sự để tạo ra các giải pháp sáng tạo.

– Chúng tôi có nhiều chuyên môn về động vật học ở gia cầm, lợn, động vật nhai lại, thú cưng,cá, tôm và ngựa để đáp ứng những thách thức của bạn và thị trường của bạn, ở địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

MỐI QUAN HỆ MẠNH MẼ : Cộng tác chặt chẽ với khách hàng để tạo nên thành công.

WISIUM vận hành xuất sắc là nhờ vào mối quan hệ mật thiết với khách hàng.

Tại địa phương, nhân viên của chúng tôi mang chuyên môn và niềm đam mê để giải quyết các vấn đề của bạn.

Nhờ tập trung vào khách hàng liên tục và mối quan hệ lâu dài và an toàn, chúng tôi xây dựng các giải pháp phù hợp với bạn.

Chúng tôi biết làm thế nào để phát triển trong bối cảnh kinh tế và kỹ thuật thay đổi liên tục nhờ vào sự linh hoạt, phản ứng, kinh nghiệm trên toàn thế giới và văn hóa quốc tế của chúng tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi dựa trên niềm tin. Hơn 1.000 khách hàng công nghiệp quan trọng đã dựa vào Wisium.l customers already rely on Wisium.

Sự hợp tác mạnh mẽ này giữa khách hàng của chúng tôi và 400 chuyên gia của chúng tôi được gọi là SPIRIT WISIUM: chia sẻ cùng một mục tiêu để cùng tạo và hợp tác với mỗi khách hàng của chúng tôi để vượt lên và vượt quá giới hạn.

ĐỔI MỚI: Giải pháp mới để trải nghiệm sự khác biệt

Chúng tôi dự đoán nhu cầu mới của người tiêu dùng và đề xuất những cách mới để đầu tư và xây dựng nhờ vào R & D toàn cầu và kết nối, quá trình tư duy thiết kế của chúng tôi và các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi.

Với trung tâm đổi mới toàn cầu của chúng tôi, Weellnov, chúng tôi thúc đẩy phát triển các dự án hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái của chúng tôi trong quan điểm đổi mới mở và tăng trưởng bền vững.

Các giải pháp, khái niệm, sản phẩm và Công cụ ra quyết định của Wisium được các trung tâm R & D của chúng tôi kiểm tra và xác nhận và được kết nối trực tiếp với nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Liên hệ Wisium